Stop zakazowi pracy. [dane archiwalne]

Zmieniając absurdalne przepisy możesz naprawdę pomóc rodzicom najciężej chorych dzieci.

3

tyle mamy czasu na zebranie podpisów

100 000

tyle podpisów jest wymaganych aby nasz projekt trafił do Sejmu

175 000

tylu rodziców 
możesz uwolnić od zakazu pracy

Co jest problemem?

  • Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami mają CAŁKOWITY zakaz pracy jeśli pobierają świadczenie pielęgnacyjne – 2 458 zł/m-c. Muszą za to utrzymać siebie i dziecko.
  • Nie mogę podjąć legalnej pracy zarobkowej na umowę o pracę, zlecenie, o dzieło, nie mogą też prowadzić gospodarstwa rolnego i działalności artystycznej.
  • Nie mogąc pracować, często brakuje im pieniędzy na leczenie i życie. 70% rodzin z osobą z niepełnosprawnością ma problemy z zakupem lekarstw czy z kosztami opieki zdrowotnej, a 6,5% z nich żyje w skrajnym ubóstwie.

Poznaj nasze historie

Aby być sobą

Pomoc państwa chciałbym traktować tylko jako zabezpieczenie na nagłe sytuacje, ale na co dzień chciałbym mieć możliwość zarabiania.

Drzwi na świat

Bardzo ciężko jest rodzicom osób niepełnosprawnych. 2000 zł świadczenia pielęgnacyjnego to jest kropla w morzu. Jak można nie dać rodzicom dorobić?

O krok do przodu

Studiowałam pięć lat, żeby mieć fach w ręku, żeby moc pracować, żeby móc się rozwijać zawodowo, robić również coś dla siebie. A teraz niestety jestem tego wszystkiego pozbawiona.

Dlaczego rodzice powinni móc pracować?

  • by mieć pieniądze na leczenie i rehabilitację swoich dzieci
  • ponieważ 70% z nich ma problemy z zakupem lekarstw i zapewnieniem należytej opieki
  • możliwość podjęcia dodatkowej pracy, nawet w niewielkim wymiarze, pomogłaby wielu opiekunom wydostać się z zaklętego kręgu niezawinionej biedy
  • nie zawsze opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem wymaga zaangażowania 24 godziny na dobę
  • wielu z nich to wysokiej klasy specjaliści i mogliby służyć swoją wiedzą i doświadczeniem
  • praca to nie tylko wymiar finansowy, praca służy też rozwojowi i utrzymaniu relacji społecznych, zapobiega osamotnieniu i wykluczeniu
  • w dobie pracy zdalnej wiele osób może pracować z domu

stop zakazowi pracy - slider