STOP zakazowi pracy dla rodziców
dzieci z niepełnosprawnościami
!

Z radością i wdzięcznością przyjęliśmy informację o przegłosowaniu przez Sejm rządowej ustawy o świadczeniu wspierającym dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Cieszy nas, że za realnym wsparciem dla osób najbardziej potrzebujących zagłosowało aż 445 posłów, ponad podziałami politycznymi.

Pierwotna wersja ustawy o świadczeniu wspierającym, bardzo przez nas krytykowana z uwagi na liczne niedociągnięcia, zyskała całkowicie nowy kształt dzięki naniesieniu wielu poprawek. W obecnym kształcie realizuje postulaty Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP zakazowi pracy”. Przegłosowana przez Sejm ustawa znosi zakaz pracy dla opiekunów osób niepełnosprawnych do 18 r.ż. Ponadto wreszcie zauważa rodziców, którzy podejmują trud wychowania więcej niż jednego niepełnosprawnego dziecka. Ustawodawca proponuje, co również było naszym postulatem, aby rodzice ci otrzymali świadczenie pielęgnacyjne na każde chore dziecko. Co równie istotne wreszcie zniesiono zakaz prowadzenia gospodarstwa rolnego dla rolników, którzy chcieliby otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne na swoje ciężko chore dzieci.

Mamy wielką nadzieję, że ustawa szybko zostanie przegłosowana w Senacie, a następnie bez zbędnej zwłoki podpisana przez Prezydenta. Informujemy, że nadal zbieramy podpisy obywateli pod projektem “STOP zakazowi pracy”. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który reprezentujemy, zostanie rozwiązany po uzyskaniu pod głosowaną ustawą podpisu Prezydenta i skierowaniu jej do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Liczymy, że rządzący uczynią to w najszybszym z możliwych terminów, dzięki czemu najbardziej potrzebujące osoby otrzymają realne wsparcie.

W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP zakazowi pracy”

Wojciech Zięba – pełnomocnik Komitetu

Magdalena Guziak-Nowak – zastępca pełnomocnika komitetu

Zmieniając absurdalne przepisy możesz naprawdę pomóc rodzicom najciężej chorych dzieci

3 miesiące
tyle mamy czasu na zebranie podpisów

100 000
tyle podpisów jest wymaganych aby nasz projekt trafił do Sejmu

175 000
tylu rodziców 
możesz uwolnić od zakazu pracy

Co jest problemem?

  • Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami mają CAŁKOWITY zakaz pracy jeśli pobierają świadczenie pielęgnacyjne – 2 458 zł/m-c. Muszą za to utrzymać siebie i dziecko.
  • Nie mogę podjąć legalnej pracy zarobkowej na umowę o pracę, zlecenie, o dzieło, nie mogą też prowadzić gospodarstwa rolnego i działalności artystycznej.
  • Nie mogąc pracować, często brakuje im pieniędzy na leczenie i życie. 70% rodzin z osobą z niepełnosprawnością ma problemy z zakupem lekarstw czy z kosztami opieki zdrowotnej, a 6,5% z nich żyje w skrajnym ubóstwie.

Poznaj nasze historie

Aby być sobą

Pomoc państwa chciałbym traktować tylko jako zabezpieczenie na nagłe sytuacje, ale na co dzień chciałbym mieć możliwość zarabiania.

Drzwi na świat

Bardzo ciężko jest rodzicom osób niepełnosprawnych. 2000 zł świadczenia pielęgnacyjnego to jest kropla w morzu. Jak można nie dać rodzicom dorobić?

O krok do przodu

Studiowałam pięć lat, żeby mieć fach w ręku, żeby moc pracować, żeby móc się rozwijać zawodowo, robić również coś dla siebie. A teraz niestety jestem tego wszystkiego pozbawiona.

Dlaczego rodzice powinni móc pracować?

  • by mieć pieniądze na leczenie i rehabilitację swoich dzieci
  • ponieważ 70% z nich ma problemy z zakupem lekarstw i zapewnieniem należytej opieki
  • możliwość podjęcia dodatkowej pracy, nawet w niewielkim wymiarze, pomogłaby wielu opiekunom wydostać się z zaklętego kręgu niezawinionej biedy
  • nie zawsze opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem wymaga zaangażowania 24 godziny na dobę
  • wielu z nich to wysokiej klasy specjaliści i mogliby służyć swoją wiedzą i doświadczeniem
  • praca to nie tylko wymiar finansowy, praca służy też rozwojowi i utrzymaniu relacji społecznych, zapobiega osamotnieniu i wykluczeniu
  • w dobie pracy zdalnej wiele osób może pracować z domu