Wyższe świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą liczyć na wyższe świadczenia. Zmiany dotyczą zarówno świadczenia pielęgnacyjnego, jak i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Świadczenie pielęgnacyjne:

  • Wysokość: 2988 zł netto (w 2023 roku było to 2458 zł)
  • Kryterium dochodowe: Brak
  • Komu przysługuje: Osobom, które opiekują się osobą niepełnosprawną w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i jednocześnie niezdolną do samodzielnej egzystencji. Osobom, które opiekują się dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 16 roku życia, jeśli wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się (punkt 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności).

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

  • Wysokość: 777 zł netto (w 2023 roku było to 658 zł)
  • Kryterium dochodowe: 1737 zł netto na osobę w rodzinie
  • Komu przysługuje: Osobom, które opiekują się osobą niepełnosprawną w wieku do 16 roku życia, legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i jednocześnie niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Dodatkowe świadczenia:

Oprócz świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą również ubiegać się o inne świadczenia, takie jak:

  • Zasiłek dla opiekuna
  • świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do pracy
  • zasiłek rodzinny
  • dodatek pielęgnacyjny

Wnioski o świadczenia:

Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy można składać w ZUS-ie. Wnioski o pozostałe świadczenia można składać w ośrodkach pomocy społecznej.

Uwaga:

Informacje zawarte w tym artykule mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. W przypadku wątpliwości co do przysługujących świadczeń, należy skontaktować się z ZUS-em lub ośrodkiem pomocy społecznej.

Podobne wpisy